logosy
Drewno sztauerskie | giełda drzewna

Aktualności

Informujemy, iż dnia 21 czerwca 2019 r. firma MGJ będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy 24 czerwca.

RODO

Szanowni Państwo, już 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Państwa RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, niniejszym uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest MGJ Sp. z o.o. z siedzibą w Leśniewie 84-106, ul. Ofiar Piaśnicy 30. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@mgj.pl, telefonicznie pod numerem +48 58 6739000 lub pisemnie na adres: ul. Ofiar Piaśnicy 30, 84-106 Leśniewo.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz obsługi umowy/zlecenia/zamówienia, której Pani/Pan będzie stroną. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usług świadczonych przez Administratora i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe zostaną utrwalone w dokumentacji papierowej i zapisane w systemach informatycznych (pliki systemowe).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zrezygnuje Pani/Pan ze świadczonych przez Administratora usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

By wyjść naprzeciw wymogom RODO oraz zachować zasadę transparentności przenieśliśmy postanowienia dotyczące danych osobowych z naszego regulaminu do naszej Polityki Prywatności. Ze zmianami możesz zapoznać się na stronie internetowej naszej firmy, pod adresem www.mgj.pl
Licząc na owocną współpracę pozostajemy z poważaniem.

PRACA!!!

pilarz pracaMGJ Sp. z o.o. Tartak w Leśniewie zatrudni pracownika produkcyjnego

Opis stanowiska pracy:

- praca przy produkcji tarcicy na tartaku
- układanie i odbiór desek

Wymagania:

- chęć do pracy
- sprawność fizyczna
- odpowiedzialność i zaangażowanie

Oferujemy:

- pracę w stabilnym przedsiębiorstwie
- pracę dwuzmianową
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
- pracę od zaraz
- pracę w Leśniewie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

MGJ Sp. Z o.o. Leśniewo ul. Ofiar Piaśnicy 30  84-106 Leśniewo
tel.058 673-59-35 lub 058 673-59-00, kom.: 512-405-317
email: kadry@mgj.pl

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Informujemy o podpisaniu umowy nr RPPM.02.02.01-22-0301/17-00 o dofinansowaniu Projektu:

" Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MGJ poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej, umożliwiającej obniżenie poziomu surowco i energochłonności procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie innowacyjnego produktu do oferty firmy."

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa , Działania 02.02. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożona technologia przyniesie efekt w postaci redukcji ilości zużywanego surowca (drewna), generowanych odpadów oraz redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Targi Furnica 2017 - relacja

Poznański blok targów zaopatrzenia dla przemysłu meblarskiego, który odbył się od 12 do 15 września. W jego skład wchodzą Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA, Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych SOFAB oraz Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA.

Dzięki obecności na targach udało się wzmocnić dotychczasowe relacje z Klientami oraz nawiązać obiecujące kontakty z nowymi kontarchentami.

Dziękujemy wszystkim Klientom za odwiedziny, w tym roku frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Targi Furnica 2016 - relacja

W dniach 13-16 września wystawialiśmy się na targach Furnica-Sofab w Poznaniu.

Duża liczba wystawców i odwiedzających jak zwykle dopisała.

Dziękujemy wszystkim Klientom za odwiedziny, w tym roku frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Targi Furnica 2015 za nami

W dniach 6-9 października wystawialiśmy się na targach Furnica.

Duża liczba wystawców i odwiedzających jak zwykle dopisała.

Dziękujemy wszystkim obecnym i potencjalnym Klientom za odwiedziny.

20 lecie firmy MGJ.

11-12 września tego roku obchodziliśmy 20 lecie naszego zakładu pracy.

Uroczystość odbyła się w Dolinie Szarlotty, a uświetnili ją między innymi goście z Lasów Państwowych oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Po uroczystym obiedzie i rozdaniu nagród okolicznościowych pracownicy bawili się na spływie kajakowym oraz zabawie do białego rana.

dofinansowanie sprzętu do zakładu.

Zakupiliśmy samochód do przewozu dłużycy. Nowoczesna SCANIA pozwala nam na niezależność w dostawach dłużycy dla naszych potrzeb oraz mozliwość świadczenia usług załadunku i przewozu surowca.

Zakup w ramach projektu Rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wprowadzenie nowych produktów i usług na rynek oraz zwiększenie eksportu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Równocześnie zmodernizowaliśmy linie manipulacyjną dodając stanowisko z wysokowydajną korowarką Hawa. Dzięki czemu wzbogaciliśmy ofertę o drewno korowane liściaste i usługę korowania